De Oudercommissie

De oudercommissie van peuterspeelzaal De Boemeltrein komt op voor de belangen van de ouders van de peuters die gebruik maken van de Speelleergroep. 

 

De oudercommissie fungeert onder meer als een tussenpersoon voor ouders, de medewerkers en de directie van de Speelleergroep. Ook is de oudercommissie het aanspreekpunt voor ouders met problemen of opmerkingen.

 

Via de oudercommissie hebben ouders belangrijke invloed op verschillende zaken binnen De Boemeltrein. De oudercommissie praat, denkt en adviseert mee over diverse onderwerpen die voor de peuters en hun ouders van belang kunnen zijn, zoals voedingsaangelegenheden, het pedagogisch beleid, het veiligheidsbeleid, de klachtenregeling en de tarieven. Ook andere aangelegenheden kunnen worden besproken. Het is dé manier om betrokken te zijn bij de opvang van je kind en mee te praten over alle onderwerpen die hierbij een rol spelen.

 

De oudercommissie vergadert ongeveer vijf keer per jaar. Agendapunten voor een vergadering kunt u doorgeven via ocboemeltrein@gmail.com of melden aan een van de leden van de oudercommissie. De notulen van de vergaderingen worden telkens per e-mail aan de ouders van de kinderen verstrekt. Via de e-mail houdt de oudercommissie de ouders van de kinderen ook op de hoogte van de lopende zaken. 

 

De vergaderingen van de oudercommissie zijn openbaar. Indien u zich van tevoren daarvoor aanmeldt (via ocboemeltrein@gmail.com, een van de leden van de oudercommissie of een van de medewerksters van De Boemeltrein) bent u van harte welkom om vrijblijvend een van de vergaderingen bij te wonen.

 

De huidige leden van de oudercommissie zijn:

 

Voorzitter: Suzanne Luys
Penningmeester: Judith van Noort

 

Leden oudercommissie: Tanya Huys-Kuran, Robin van Noort, Kim Houwen

 

De oudercommissie is regelmatig op zoek naar nieuwe leden die de oudercommissie willen komen versterken. Heeft u interesse of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op met een van de medewerksters van De Boemeltrein, spreek een van de leden aan of laat dit weten via ocboemeltrein@gmail.com.

 

Ook voor overige vragen, ideeën of opmerkingen kunt u altijd bij (een van) de leden van de oudercommissie terecht. Het is ook mogelijk om daarvoor gebruik te maken van de blauwe brievenbus tegenover de ingang van de peuterspeelzaal. 


terug naar speelleergroep