Kwaliteit

Download
Dag en BSO opvang
Kwaliteit.pdf
Adobe Acrobat document 13.8 KB
Download
Gedragscode omgangsvormen
gedragscode.pdf
Adobe Acrobat document 81.7 KB
Download
Wijziging Kinderopvang
MR+Kwaliteit+Ko+en+psz+2013.pdf
Adobe Acrobat document 840.0 KB
Download
Privacyreglement
privacyreglement.pdf
Adobe Acrobat document 83.0 KB
Download
Social Media
Het+inzetten+van+social+media+ten+behoev
Adobe Acrobat document 24.7 KB

Pedagogiek

Download
Onze Visie
Onze+pedagogische+visie.pdf
Adobe Acrobat document 8.8 KB
Download
Bijlage 3 Vierogenprincipe
Bijlage+3+Vierogenprincipe.pdf
Adobe Acrobat document 309.2 KB
Download
Pedagogisch werkplan De Boemeltrein
Pedagogisch werkplan speelleergroep De B
Adobe Acrobat document 692.8 KB
Download
Pedagogisch werkplan BSO
pedagogisch werkplan BSO.pdf
Adobe Acrobat document 280.7 KB
Download
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Meldcode huiselijk geweld en kindermisha
Adobe Acrobat document 522.7 KB
Download
Pedagogisch Werkplan Dagopvang
Pedagogisch+werkplan+Dagopvang++april+20
Adobe Acrobat document 567.4 KB
Download
Bijlage 4 Vierogenprincipe De Boemeltrein
Bijlage+4+Het+vierogenprincipe+in+PSZ.pd
Adobe Acrobat document 70.6 KB

Formulieren

Download
Inschrijf en Mutatie formulier Dag en Buitenschoolse opvang
Dag en buitenschoolse opvang.pdf
Adobe Acrobat document 366.1 KB
Download
Inschrijfformulier Peuterspeelzaal
Peuterspeelzaal.pdf
Adobe Acrobat document 274.7 KB
Download
Klachtenformulier
klachtenformulier.pdf
Adobe Acrobat document 280.4 KB

Tarieven en voorwaarden

Download
Algemene voorwaarden
Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang.pdf
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
Huishoudelijk reglement 2016
HUISHOUDELIJK+REGLEMENT+2016.pdf
Adobe Acrobat document 381.9 KB
Download
Terms and Conditions
Algemene-Voorwaarden-Kinderopvang+eng.pd
Adobe Acrobat document 210.3 KB
Download
Privacy Policy
Privacy policy Stichting Kindercentrum '
Adobe Acrobat document 1.9 MB
Download
Sluitingsdagen 2017
Sluitingsdagen kindercentrum 2017.pdf
Adobe Acrobat document 37.6 KB

Klachten

Download
Klachtenreglement 2016
Klachtenreglement 2016.pdf
Adobe Acrobat document 218.0 KB
Download
Geschillencommissie
Geschillencommissie.pdf
Adobe Acrobat document 213.3 KB
Download
Jaarverslag klachten kindercentrum 2017
Jaarverslag klachten kindercentrum 2017.
Adobe Acrobat document 193.7 KB

Klachtenformulier

 

terug naar home