Nieuws

 

 Inschrijven peuters

Maandag 29 mei is er extra gelegenheid om peuters die voor 1 oktober 2 jaar worden in te schrijven voor de speelleergroep. U bent van harte welkom in onze speelleergroepen op de volgende tijden:

Speelleergroep Pinkeltje in basisschool Bosdael : 15.30 - 16.30 uur

Speelleergroep 't Kwetternest aan st. Jozefweg 30 : 13.00 - 14.00 uur

Speelleergroep 't Draeckske in basisschool 't Spick: 13.00 - 14.00 uur

Speelleergroep de Boemeltrein in OJBS de Triolier : 15.30 - 16.30 uur 

 

U kunt uw peuter bij een van bovenstaande speelleergroepen aanmelden. Neem voor de inschrijving uw banknummer, vaccinatieboekje en de BSN nummers van uw kind en uzelf mee. U vindt deze op de ID-bewijzen of een zorgpas.  

 

De volgende inschrijving zal zijn op 25 september 2017 voor peuters die voor 31 december 2 jaar worden. 

 

 Peuterspeelzalen voortaan speelleergroepen

Vanaf 1 mei 2017 vallen voormalige peuterspeelzalen Pinkeltje in basisschool Bosdael, 't Kwetternest in basisschool de Meander en 't Draeckske in basisschool 't Spick onder st. Kindercentrum 't Rovertje. Vanaf 1 mei zijn de openingstijden gewijzigd. De ochtenden van 8.30 - 12. 00 uur en indien middagen aangeboden worden zijn deze van 13.00 - 15.00 uur.  Vanaf 1 mei geldt dat gezinnen waar beide partners werken of studeren zij in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. Gezinnen die hier niet voor in aanmerking komen maken gebruik van gesubsidieerde plekken waarbij een minimale eigen bijdrage van toepassing is. Ook wordt voor kinderen met een VVE-indicatie extra ondersteuning geboden om taal, spraak en ontwikkeling extra te stimuleren. Vanaf 1 mei geldt voor nieuwe vve-indicaties een maximum van 11 uren. Peuters komen 2 dagdelen naar de speelleergroep ter voorbereiding voor de basisschool. Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen een derde dagdeel afnemen waarbij men recht heeft op toeslag. Wilt u meer weten of heeft u vragen neem dan contact op met 't Rovertje! Tel: 077-4746223

 

 

Koninklijke onderscheiding Dhr PJ Simons! 

Woensdag 26 april mocht onze oprichter en voorzitter van bestuur een koninklijke onderscheiding ontvangen. Met een smoesje werd Peter-Jos naar het gemeentehuis gelokt alwaar hij voor al zijn inzet sinds 1990 werd gedecoreerd met een lintje.

Dhr Peter-Jos Simons heeft meer dan 25 jaar geleden gezorgd dat er in onze gemeente een aanbod kwam voor werkende ouders die kinderopvang zochten. Onze burgemeester mw Dassen noemde hem terecht de vader van 't Rovertje. 

Peter-Jos gefeliciteerd met deze mooie onderscheiding en waardering! 

 

 

Modderweek 2016

 

Officieel is 29 juni de landelijke modderdag. Meer dan 125.000 kinderen doen mee.
Binnen het Rovertje houden we een modderweek zodat zoveel mogelijk kinderen mee kunnen doen. Moddertaartjes, heksensoep, moddermaskers...er valt lekker veel te kliederen. Op www.modderdag.nl kunt u leuke activiteiten downloaden die u thuis met de kinderen kunt doen. We wensen alle kinderen en medewerkers superveel plezier!

 

Opening tuin peuterspeelzaal de Boemeltrein

 

Maandag 9 mei wordt de nieuw ingerichte tuin bij peuterspeelzaal de Boemeltrein na de weekopening feestelijk geopend.

Brauer Groen heeft deze ruimte voor de peuters en de kinderen van de Triolier omgetoverd tot een spannende avontuurlijke groene buitenruimte. Een paar elementen zijn gebleven zoals de nog steeds favoriete wipkippen.

We wensen de kinderen van de Boemeltrein heel veel speelplezier toe! 

Het nieuwe thema dat na de meivakantie start in de peuterspeelzaal heet “omgaan met de natuur” . Komt dat even mooi samen! 

 

Uitstapje Irrland

 

Woensdag 25 mei gaan de kinderen van onze BSO en vakantieopvang naar Irrland!

Er hebben zich al meer dan 100 kinderen aangemeld! We duimen voor een mooie zonnige dag! Ouders die zich hebben aangemeld om mee te helpen krijgen bericht.

Denkt u aan het meegeven van lunch, drinken en tas met eventueel zwemspullen?

 

 

 

BSO Struikrovers

 

Sinds maandag 29 februari is onze nieuwe locatie BSO Struikrovers geopend! We zijn behalve woensdagmiddag elke middag geopend. Deze locatie staat helemaal in het teken van natuur, avontuur en ontdekken! Aan de rand van het bos, vlakbij de Maas kunnen de kinderen naar hartenlust spelen in de natuur. Het vaste team van de Struikrovers bestaat uit Yvonne Rijs en Bianca Beijers. Kinderen van basisschool Bosdael worden te voet van school gehaald, de kinderen van andere scholen met ons busje. We hopen eind juni een open huis te organiseren zodat iedereen kan komen kijken. Binnenkort maken we de datum bekend!


 

terug naar home