Over ons

Stichting Kinderdagverblijf ‘t Rovertje is formeel opgericht op 17 december 1990. Op 1 september 1991 worden de eerste vier kinderen opgevangen in het voormalig schoolgebouw Den Roover.


In januari 2000 verhuist het kinderdagverblijf naar Het Multifunctioneel Centrum “Meander”. 

Met de invoering van de Wet kinderopvang in 2005 wordt een impuls gegeven aan de professionalisering van ons werkterrein. Deze wet moet het beter mogelijk maken dat beide ouders uit een gezin kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Er worden strenge eisen gesteld aan de kinderopvang. Richtlijnen voor bijvoorbeeld maximale groepsgrootte en de kindleidster ratio worden via deze wet geregeld. Er moeten pedagogische werkplannen komen, elk dagverblijf moet officieel geregistreerd worden en wordt regelmatig geïnspecteerd door de GGD.

 

Sinds 2007 coördineren we voor verschillende scholen de TSO, het overblijven van kinderen tussen de middag.

 

In juni 2008 krijgt het dagverblijf een andere naam: “Stichting Kindercentrum ‘t Rovertje”. Deze naam dekt beter de lading van alle activiteiten die we bieden.

 

Inmiddels zijn we flink gegroeid en hebben we ook locaties in de voormalige pastorie aan de Pater Claretstraat en in de oude pastorie van Beesel. In de Triolier hebben we een peuterspeelzaal en een BSO. Sinds april 2016 is er een nieuwe locatie voor BSO in het scoutinggebouw in Reuver bij gekomen die de Struikrovers heet. Hier bieden we naschoolse opvang met een groen randje!

 

Vanaf 1 mei 2017 zijn de voormalige peuterspeelzalen Pinkeltje, 't Kwetternest en 't Draeckske toegevoegd aan onze organisatie. Voortaan heten deze groepen speelleergroepen. Het aanbod in deze groepen blijft gericht op voorbereiding naar de basisschool. Peuters komen 2 dagdelen naar deze speelleergroepen. Ook de Boemeltrein heet voortaan speelleergroep.   


 

terug naar home