Speelleergroep 't Draeckske

“Mijn spelen is mijn leeren, mijn leeren is speelen” 

schreef Hieronijmus van Alphen in 1778.

 

Speelleergroep ‘t Draeckske is gevestigd in basisschool Het Spick in Beesel. Dat betekent dat we met ruime expertise en in goede samenwerking een plek bieden voor peuters vanaf 2 jaar tot zij vier jaar worden. Waar mogelijk wordt de samenwerking met de groepen van Het Spick opgezocht. Dit is o.a. te zien in een gezamenlijk thema-aanbod, met bijpassende speelhoeken die voor zowel peuters als kleuters te gebruiken zijn. 

 

Speelleergroep ‘t Draeckske biedt kinderen een rijke speel-leeromgeving, waarin iedere peuter de mogelijkheid krijgt om leeftijdsgenootjes te ontmoeten, samen te spelen, te praten, te zingen, te klimmen en te klauteren. Om zich op alle vlakken te kunnen ontwikkelen dus, omdat spelen leren is en leren spelen! Daaraan werken we elke dag met veel enthousiasme en plezier.


Openingstijden

't Draeckske is van maandag- t/m donderdagochtend geopend van 8.15 uur tot 12.15 uur.

 

Tijdens studiedagen van basisschool Het Spick is 't Draeckske geopend.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is ‘t Draeckske gesloten.  

 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak, kunnen maximaal vier ochtenden per week (16 uur in totaal) naar Pinkeltje komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben. Zo bieden we maximale ontwikkelkansen voor peuters die een extra steuntje in de rug nodig hebben en proberen we de doorstroom naar school zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 


Download
Informatieboekje speelleergroep 't Draeckske 2024
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje speelleergroep 't Draec
Adobe Acrobat document 2.2 MB

Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven vanaf 1 jaar en 9 maanden. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

  

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door.

 

Pas na ondertekening van het contract is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt.

 

De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie voor de start op de groep.

 

 

Ons adres:

Speelleergroep 't Draeckske

Kerkstraat 12

5954 BC Beesel
Tel.nr groep: 06-42894776

 

LRK registratienummer: 315394456

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2023-2024

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Carnavalsvakantie: 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2024

 

Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024

Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024

Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024

  • Speelleergroep 't Draeckske is tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen gesloten.
  • Tijdens studiedagen van Het Spick is 't Draeckske geopend.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief van 't Draeckske

Download
Inspectierapport 2023 speelleergroep 't Draeckske
2023 JAAR IH kdv t Draeckske Beesel.pdf
Adobe Acrobat document 543.0 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie 't Draeckske januari 2024
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 719.7 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan slg 't Draeckske aug 2023
Pedagogisch beleidsplan slg 't Draeckske
Adobe Acrobat document 516.7 KB


terug naar speelleergroep