BSO Vakantieopvang

 

Vakantieopvang kan op maat worden afgenomen. Veel ouders kiezen voor het all in pakket ( naschoolse opvang tijdens schoolweken inclusief vakantieopvang tijdens schoolvakanties ) waardoor zij ten allen tijde verzekerd zijn van opvang, ook tijdens vakanties en studiedagen.

 

Om ouders te bedienen die alleen opvang tijdens schoolvakanties of slechts beperkt opvang tijdens vakantie nodig hebben voorzien we in vakantieopvang vanaf 6 dagen op jaarbasis. Ouders kunnen deze dagen naar believen inzetten. Voorafgaand aan elke schoolvakantie krijgen ouders het verzoek of zij opvang nodig hebben. Na elke vakantie krijgen ouders bericht over het aantal dagen dat nog op de kaart staat.

 

Vanaf 12 dagen wordt de uurprijs lager, elke 6 dagen meer is de uurprijs goedkoper tot 24 dagen. Dagen bijkopen kan, voor hetzelfde tarief binnen de staffel. Berekend wordt op jaarbasis gedeeld door de 12 maanden zodat u elke maand een vast bedrag kwijt bent aan de opvang. 

 

We bieden locatie-overstijgende opvang tijdens vakanties. Ouders die gebruik maken van opvang tijdens vakanties zijn hierover geïnformeerd en in de overeenkomst staan de locaties vermeld waar hun kind opgevangen gaat worden. Ouders horen van tevoren op welke locatie hun kind tijdens vakantieweken gaat spelen.

Tijdens de vakantie bieden wij een vakantieprogramma waar kinderen aan deel kunnen nemen. Dagelijks vinden tal van activiteiten plaats. Vervelen is er echt niet bij in de vakantieopvang van kindercentrum ’t Rovertje! 

 

Onze busjes worden tijdens vakanties regelmatig ingezet voor diverse uitstapjes. 

 

terug naar buitenschoolseopvang