Speelleergroep Pinkeltje

 

“Mijn speelen is leeren, mijn leeren is spelen” 

schreef Hieronijmus van Alphen in 1778.

 

Voor speelleergroep Pinkeltje geldt dat uitgangspunt nog steeds. De medewerkers van Pinkeltje willen dat de peuter (van 2,5 tot 4 jaar) zich vooral op zijn gemak voelt. Van daaruit wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan o.a. de sociaal-emotionele groei, de taalontwikkeling, de creativiteit en de motoriek.

 

Speelleergroep Pinkeltje is gevestigd in 'Bösdael Centrum voor het Kind' en ziet het als een groot goed dat het onderdeel is van een brede school. Waar mogelijk wordt dan ook een samenwerking aangegaan met de verschillende partners in het gebouw.

 

De toekomst wordt in de dagelijks praktijk spelenderwijs in het zicht gebracht. Alle voorzieningen zijn op één plek en de contacten zijn heel direct. De kinderen kunnen in kleine stapjes groeien in hun ontwikkeling van peuter naar kleuter naar leerling. De pedagogisch medewerkers bieden daarin voor ieder kind de juiste ondersteuning en het best passende activiteitenaanbod.

 

Openingstijden

Pinkeltje is geopend van maandag- t/m vrijdagochtend van 8.15 – 12.15 uur.

 

Tijdens studiedagen van basisschool Bösdael is Pinkeltje geopend.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is Pinkeltje gesloten.

 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak, kunnen maximaal vier ochtenden per week (16 uur in totaal) naar Pinkeltje komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.

 

Kosten

Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven.

 

Download
Informatieboekje speelleergroep Pinkeltje 2024
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
informatieboekje speelleergroep Pinkeltj
Adobe Acrobat document 3.3 MB

Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven vanaf 1 jaar en 9 maanden. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door.

 

Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst kan worden. 

 

De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing.

 

Ons adres:

Bösdael Centrum voor het Kind:

Meester Bosmanshof 1
5953 DM Reuver

Tel.nr groep: 06-21597866

 

LRK registratienummer: 112749951

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2023-2024

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Carnavalsvakantie: 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2024

 

Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024

Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024

Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024

  • Speelleergroep Pinkeltje is tijdens schoolvakanties en feestdagen gesloten.
  • Tijdens studiedagen van basisschool Bösdael is Pinkeltje geopend.

 

Download
Inspectierapport 2023 Speelleergroep Pinkeltje
2023 JAAR SP kdv Speelleergroep Pinkeltj
Adobe Acrobat document 207.3 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Pinkeltje januari 2024
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 713.6 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan slg Pinkeltje aug 2023
Pedagogisch beleidsplan slg Pinkeltje au
Adobe Acrobat document 512.9 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep