Speelleergroep Pinkeltje

 

“Mijn speelen is leeren, mijn leeren is spelen” , schreef Hieronijmus van Alphen in 1778.

 

Voor speelleergroep Pinkeltje geldt dat uitgangspunt nog steeds. De medewerkers van Pinkeltje willen dat de peuter (van 2,5 tot 4 jaar) zich vooral op zijn gemak voelt. Van daaruit wordt het zelfvertrouwen gestimuleerd en wordt geprobeerd een steentje bij te dragen aan de sociaal-emotionele groei, de taalontwikkeling, de creativiteit en de motoriek.

 

Pinkeltje ziet het als een groot goed dat het onderdeel is van een brede school. Waar mogelijk wordt dan ook een samenwerking aangegaan met de verschillende partners in het gebouw.

 

De toekomst wordt in de dagelijks praktijk spelenderwijs in het zicht gebracht. Alle voorzieningen zijn op één plek en de contacten zijn heel direct. De kinderen kunnen in kleine stapjes groeien in hun ontwikkeling van peuter naar kleuter naar leerling. De pedagogisch medewerkers bieden daarin voor ieder kind de juiste ondersteuning.

 

Openingstijden

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 8.15 – 12.15 uur.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is Pinkeltje gesloten.

 

VVE

Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak kunnen maximaal vier ochtenden per week (16 uur in totaal)  naar Pinkeltje komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.

 

Kosten

 Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven

 

Download
informatieboekje speelleergroep Pinkeltje 2022-2023
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
informatieboekje speelleergroep Pinkeltj
Adobe Acrobat document 3.3 MB

Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven vanaf 2 jaar. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door. Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst kan worden. De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing.

 

Ons Adres

Brede School Bösdael:

Meester Bosmanshof 1
5953 DM Reuver

Tel.: 06-21597866

LRK registratienummer: 112749951

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Carnavalsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023 

Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023 

 

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023

 Koningsdag : donderdag 27 april 2023

 Hemelvaartsdag : donderdag 18 mei 2023

 Tweede Pinksterdag : maandag 29 mei 2023

  • Speelleergroep Pinkeltje is tijdens schoolvakanties en feestdagen gesloten.
  • Tijdens studiedagen van basisschool Bösdael is Pinkeltje geopend.

 

Download
Inspectierapport 2022 Speelleergroep Pinkeltje Reuver
2022 JAAR EL kdv Pinkeltje Reuver.pdf
Adobe Acrobat document 542.0 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Pinkeltje januari 2023
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 498.9 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan slg Pinkeltje december 2021
Pedagogisch beleidsplan slg Pinkeltje de
Adobe Acrobat document 321.3 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep