Buitenschoolse opvang

 

U vertrouwt uw kind aan ons toe en dat nemen wij heel serieus. Ons uitgangspunt is dat ieder kind zich lekker moet voelen binnen de BSO en dat ieder kind anders is. Daarom vinden we het heel belangrijk dat alle kinderen zichzelf mogen zijn.

Zo hebben we vaste afspraken voor wat betreft de dagindeling (denk hierbij aan de eetmomenten) en staan normen en waarden
(hoe gaan we met elkaar om) hoog in het vaandel. Echter de omgang met kinderen staat niet vast. Dit kan ook niet, want ieder kind is anders en daar ligt onze kracht! We kijken wat een kind nodig heeft om zich sociaal, emotioneel en lichamelijk zo goed mogelijk te ontwikkelen en spelen hierop in.

 

“Lastige” kinderen bestaan niet als je goed luistert en er op een juiste manier op inspeelt. Het mooie hiervan is dat kinderen zo ook met elkaar leren omgaan en elkaar leren respecteren en accepteren. In de “grote mensenwereld” zullen ze ook allerlei verschillende mensen tegenkomen. Wanneer ze jong leren met verschillen om te gaan zullen ze hier in de toekomst zeker profijt van hebben.
Uw kind, onze toekomst!

 

Aanmelden voor de BSO kan vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.

Kinderen die al bij Kindercentrum 't Rovertje opvang afnemen hebben voorrang op externe aanmeldingen.

 

terug naar home