Kwaliteit

Wij vinden dat de kracht van de kwaliteit ligt bij onze pedagogisch medewerkers op de groep. Kwaliteit dat ben je zelf!

 

Op de volgende wijze willen we de kwaliteit waarborgen:

 • We werken binnen de richtlijnen van de Regeling Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen en de CAO Kinderopvang.
 • We werken uitsluitend met goed geschoolde medewerkers.
 • Er is veel aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering.
 • Elke stamgroep en basisgroep hebben een team van vaste pedagogisch medewerkers.
 • Ons pedagogisch handelen is beschreven in het pedagogisch werkplan Dagopvang, het pedagogisch werkplan PSZ en het pedagogisch werkplan BSO.
 • In de Dagopvang handelen we volgens de visie Werken met baby’s (o.a. Emmi Pikler) voor kinderen van 0-2 jaar en in het rovertjesplan volgens Startblokken voor kinderen van 2-4 jaar.
 • In de BSO staat Knap Lastig centraal: hoe om te gaan met “lastig” gedrag van kinderen: lastige kinderen bestaan niet, kinderen met lastig gedrag wel.
 • We voeren elke 2 jaar een medewerkers tevredenheidsonderzoek uit.
 • Inrichting van de groepsruimten vindt plaats vanuit het pedagogisch werkplan en de arbo-richtlijnen.
 • Jaarlijks worden een RI&E Veiligheid en een RI&E Gezondheid uitgevoerd.
 • Elke twee jaar vindt er een klant tevredenheidsonderzoek plaats. In 2010 werden we door onze klanten beloond met een 8!

terug naar over ons