Speelleergroep 't Kwetternest

"Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen"

Hieronijmus van Alphen (1778)

 

Speelleergroep ‘t Kwetternest is sinds 1 mei 2017 onderdeel van st. Kindercentrum ‘t Rovertje en is gevestigd in het gebouw van Multifunctioneel Centrum de Meander. We bieden een leer- en speelrijke omgeving waar we samen met onderwijs, de dagopvanggroepen van 't Rovertje en de Jeugdgezondheidszorg, een plek bieden aan peuters van 2 jaar en 4 maanden tot de start van de basisschool.

 

De speelleergroep is een nieuwe stap in het leven van kinderen. Speelleergroep ‘t Kwetternest doet er alles aan om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen en de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Omdat spelen leren is, en leren spelen. Daaraan werken we elke dag met veel  enthousiasme en plezier.

Openingstijden

't Kwetternest is van maandag- t/m vrijdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur geopend.

 

Tijdens studiedagen van basisschool Meander is 't Kwetternest geopend.

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is speelleergroep ‘t Kwetternest gesloten.

 
 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen die een VVE-indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak, kunnen maximaal vier dagdelen per week (in totaal 16 uur) van het aanbod van ‘t Kwetternest gebruik maken. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.

 

Kosten

Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven.

 


Download
Informatieboekje Speelleergroep Kwetternest 2024
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje Speelleergroep Kwettern
Adobe Acrobat document 3.0 MB

Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven vanaf 1 jaar en 9 maanden. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door.

 

Pas na ondertekening van het contract is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. 

 

De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing.

 

Ons adres

De Meander

St. Jozefweg 30

5953 JN Reuver

tel.: 06-40346714

 

LRK registratienummer: 597259641

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2023-2024

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Carnavalsvakantie: 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2024

 

Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024

Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024

Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024

  • Speelleergroep ’t Kwetternest is tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen gesloten.
  • Tijdens studiedagen van de Meander is 't Kwetternest geopend.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief van 't Kwetternest

Download
Inspectierapport 2023 KC 't Rovertje, locatie Meander
2023 JAAR DR kdv t Rovertje loc Meander
Adobe Acrobat document 568.9 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan augustus 2023
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang aug 2
Adobe Acrobat document 706.6 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Meander maart 2024
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 783.7 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep