Speelleergroep 't Kwetternest

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen

Hieronijmus van Alphen (1778)

 

Speelleergroep ‘t Kwetternest is sinds 1 mei 2017 onderdeel van st. Kindercentrum ‘t Rovertje en is gevestigd in het gebouw van Multifunctioneel Centrum de Meander.

Een leerrijke en speelrijke omgeving waar we samen met onderwijs, st. Kindercentrum ‘t Rovertje en andere partners zoals de Jeugdgezondheidszorg een plek bieden aan peuters van 2 tot 4 jaar waarbij de gemiddelde leeftijd van instromen vanaf 2 jaar en 4 maanden vooralsnog gehanteerd wordt.

 

De speelleergroep is een nieuwe stap in het leven van kinderen. Speelleergroep ‘t Kwetternest doet er alles aan om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen en de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Omdat spelen leren is, en leren spelen. Daaraan werken we elke dag met veel  enthousiasme en plezier.


Download
Informatieboekje Speelleergroep Kwetternest 2020
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we daaraan werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje Speelleergroep Kwettern
Adobe Acrobat document 656.3 KB

Openingstijden
maandag t/m donderdagochtend en dinsdagmiddag.

 

Bij speelleergroep ‘t Kwetternest heeft elke groep maximaal 16 kinderen. De peuters krijgen verschillende activiteiten aangeboden en worden begeleid door twee vaste krachten en één of twee vrijwilligers.

 

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is speelleergroep ‘t Kwetternest gesloten.


Doorgaans komen peuters 2 dagdelen naar ‘t Kwetternest. Vanaf drie jaar mogen kinderen, mits er plaats is, drie dagdelen komen. Informeer vooraf naar de voorwaarden en de kosten van dit extra dagdeel.


 

VVE

Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak of een andere reden kunnen maximaal 11 uur naar ‘t Kwetternest komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.

 

Kosten

Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven


Gezinnen waar 1 van beide ouder(s) werkt, de zogenaamde éénverdieners hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Zij komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plek waarbij de gemeente het merendeel van de kosten aan st. Kindercentrum ‘t Rovertje betaald. De ouders betalen een eigen bijdrage van €1,15 per uur. Incasso vindt plaats over 12 maanden.

Informeer gerust naar de kosten voor uw situatie. Per kalenderjaar kunnen de tarieven wijzigen.

Inschrijven

u kunt uw peuter inschrijven/aanmelden vanaf 2 jaar. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door. Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing.

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2019/2020

Herfstvakantie: maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober

Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Carnavalsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari

Paasmaandag : 13 april

Meivakantie : woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei

Hemelvaart: donderdag 21 mei

Pinksteren: maandag 1 juni

 Zomervakantie : maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

 

  • Tijdens studiedagen zijn onze speelleergroepen gewoon geopend!
  •  Vrijdag na hemelvaart zijn onze speelleergroepen mits er op vrijdag groep is ook gewoon open!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief van't Kwetternest

* indicates required
Download
Inspectierapport 2019 Kdv 't Rovertje, locatie Meander
Inspectierapport 2019 Kdv 't Rovertje, l
Adobe Acrobat document 448.2 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang mei 2019
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang mei 20
Adobe Acrobat document 671.8 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid 2020
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 550.2 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen 2018
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep