Speelleergroep 't Kwetternest

Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen

Hieronijmus van Alphen (1778)

 

Speelleergroep ‘t Kwetternest is sinds 1 mei 2017 onderdeel van st. Kindercentrum ‘t Rovertje en is gevestigd in het gebouw van Multifunctioneel Centrum de Meander.

Een leerrijke en speelrijke omgeving waar we samen met onderwijs, st. Kindercentrum ‘t Rovertje en andere partners zoals de Jeugdgezondheidszorg een plek bieden aan peuters van 2 tot 4 jaar waarbij de gemiddelde leeftijd van instromen vanaf 2 jaar en 4 maanden vooralsnog gehanteerd wordt.

 

De speelleergroep is een nieuwe stap in het leven van kinderen. Speelleergroep ‘t Kwetternest doet er alles aan om die stap zo goed mogelijk te laten verlopen en de kinderen voor te bereiden op de basisschool. Omdat spelen leren is, en leren spelen. Daaraan werken we elke dag met veel  enthousiasme en plezier.


Download
Peuterspeelzaal Kwetternest - informatieboekje 2017
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we daaraan werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Peuterspeelzaal Kwetternest - informatie
Adobe Acrobat document 479.5 KB

Openingstijden

Bij speelleergroep ‘t Kwetternest heeft elke groep maximaal 16 kinderen. De peuters krijgen verschillende activiteiten aangeboden en worden begeleid door twee vaste krachten en één of twee vrijwilligers.

 

Maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend 8.30 – 12.00 uur

Dinsdag en donderdagmiddag is ‘t Kwetternest open van 13.00 – 15.00 uur.

 

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is speelleergroep ‘t Kwetternest gesloten.


Doorgaans komen peuters 2 dagdelen naar ‘t Kwetternest. Vanaf drie jaar mogen kinderen, mits er plaats is, drie dagdelen komen. Informeer vooraf naar de voorwaarden en de kosten van dit extra dagdeel.

 

VVE

Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak of een andere reden kunnen maximaal 11 uur naar ‘t Kwetternest komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.


Kosten

Vanaf 1 mei 2017 zijn alle speelleergroepen onderdeel van st. Kindercentrum ‘t Rovertje. Vanaf deze datum geldt de Wet Kinderopvang die per 01-01-2018 landelijk overal moet zijn ingevoerd.

 

Voor 2018 is de uurprijs van de speelleergroepen binnen onze gemeente vastgesteld op €7,60 per uur. Dit is het tarief waarop tweeverdieners en of studerende ouders kinderopvangtoeslag op ontvangen. Zij krijgen afhankelijk van het inkomen een groot deel van de kosten via de belastingdienst terug.


Gezinnen waar 1 van beide ouder(s) werkt, de zogenaamde éénverdieners hebben geen recht op kinderopvangtoeslag. Zij komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plek waarbij de gemeente het merendeel van de kosten aan st. Kindercentrum ‘t Rovertje betaald. De ouders betalen een eigen bijdrage van €1,15 per uur. Incasso vindt plaats over 12 maanden.

Informeer gerust naar de kosten voor uw situatie. Per kalenderjaar kunnen de tarieven wijzigen.

 

Inschrijven

u kunt uw peuter inschrijven/aanmelden vanaf 2 jaar. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. U ontvangt dan een inschrijfformulier en de benodigde informatie. Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing.

Vakantierooster speelleergroep ’t Kwetternest schooljaar 2018/2019

Speelleergroep ’t Kwetternest in onze hoofdlocatie in de Meander is gedurende het schooljaar tijdens schoolweken geopend. Tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen is de speelleergroep gesloten.


Eerste schooldag: 
ma 20-08-2018.

Herfstvakantie: ma 15-10-2018 t/m vr. 19-10-2018.

Kerstvakantie: ma 24-12-2018 t/m vr. 04-01-2019.

Carnaval: ma 04-03-2019 t/m vr. 08-03-2019.

Pasen: ma 22-04-2019.

Meivakantie: di 23-04-2019 t/m vr. 03-05-2019.

Hemelvaart: do 30-05-2019

Pinksteren: ma 10-06-2019.

Zomervakantie: ma 08-07-2019 t/m vr. 16-08-2019.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief van't Kwetternest

* verplicht veld

Please select all the ways you would like to hear from Kindercentrum 't Rovertje:

You can unsubscribe at any time by clicking the link in the footer of our emails. For information about our privacy practices, please visit our website.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Download
Inspectierapport kindercentrum 't Rovertje locatie Meander 2018
2018 NO JPB kdv 't Rovertje, loc. Meande
Adobe Acrobat document 428.8 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang juli 2018
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang juli 2
Adobe Acrobat document 438.5 KB
Download
Inspectierapport peuterspeelzaal 't Kwetternest 2015
Inspectierapport peuterspeelzaal 't Kwet
Adobe Acrobat document 75.5 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen 2018
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep