De Meander

 

Aparte groepen voor de allerkleinsten in groep Ieniemienies en groep Boefies waar kinderen van 3 maanden tot 2,5 jaar samen verblijven. Hier werken medewerkers die een verdieping in het werken met baby’s hebben gevolgd. Met de dreumesen wordt ook ontwikkelingsgericht gewerkt zodat zij als ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben klaar zijn voor de peutergroep.

In peutergroep Ratjetoe werken we themagericht volgens vroeg en voorschoolse educatie waarbij spelenderwijs alle vaardigheden aan bod komen die uitdagend zijn voor de ontwikkeling van uw peuter. In de kring worden alle kinderen begroet, wordt er verteld met elkaar en veel gezongen. Taal en interactievaardigheden worden zo volop geoefend. Medewerkers volgen de kinderen in hun ontwikkeling via een kindvolgsysteem. We vinden een open communicatie met ouders heel belangrijk, samen zorgen we dat uw kind groeit in zijn/haar toenemende zelfstandigheid en de voorbereiding op de stap naar de basisschool.

Contactgegevens

De Meander

St. Jozefweg 30

5953 JN Reuver

Voor administratieve vragen, ruilingen, opzeggingen of mutaties: tel. 077-4746223.

LRK registratienummer: 597259641

 

Rechtstreek contact

De Ieniemienies tel.: 06-40253570

De Boefies tel.: 06-38207575

Ratjetoe tel.: 06-40556866

 

 

Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang augustus 2023
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang aug 2
Adobe Acrobat document 706.6 KB
Download
Inspectierapport 2023
2023 JAAR DR kdv t Rovertje loc Meander
Adobe Acrobat document 568.9 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Meander jan 2024
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 790.2 KB


terug naar dagopvang