De Meander

 

Aparte groepen voor de allerkleinsten in groep Ieniemienies en groep Boefies waar kinderen van 3 maanden tot 2,5 jaar samen verblijven. Hier werken medewerkers die een verdieping in het werken met baby’s hebben gevolgd. Met de dreumesen wordt ook ontwikkelingsgericht gewerkt zodat zij als ze de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben klaar zijn voor de peutergroep.

In peutergroep Ratjetoe werken we themagericht volgens vroeg en voorschoolse educatie waarbij spelenderwijs alle vaardigheden aan bod komen die uitdagend zijn voor de ontwikkeling van uw peuter. In de kring worden alle kinderen begroet, wordt er verteld met elkaar en veel gezongen. Taal en interactievaardigheden worden zo volop geoefend. Medewerkers volgen de kinderen in hun ontwikkeling via een kindvolgsysteem. We vinden een open communicatie met ouders heel belangrijk, samen zorgen we dat uw kind groeit in zijn/haar toenemende zelfstandigheid en de voorbereiding op de stap naar de basisschool.

Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand is gemeentebreed passende opvang georganiseerd. Kinderen met een complexere zorgvraag kunnen terecht in groep DOLfijn. In deze groep bieden medewerkers van Kentalis en PSW een op maat gerichte behandeling aan kinderen op die ontwikkelingsgebieden die extra aandacht nodig hebben. Hierbij werkt DOLfijn nauw samen met peutergroep Ratjetoe van kindercentrum 't Rovertje. Kinderen van DOLfijn spelen gewoon samen met de kinderen van Ratjetoe of andersom gaan kinderen van Ratjetoe regelmatig in DOLfijn een activiteitje doen. 

 

Voordeel van kinderopvang bij kindercentrum ’t Rovertje, en dat geldt voor alle groepen en locaties is dat wij als er zorgen zijn expertise in huis hebben waardoor we in overleg met ouders vroegtijdig kunnen schakelen, in de eigen groep extra ondersteuning kunnen bieden of als er intensievere zorg nodig is dit bieden in groep DOLfijn! 

 

Contactgegevens

 

De Meander

St. Jozefweg 30

5953 JN Reuver

(T) 077 – 4746223 

LRKnr.597259641

 

Groep

 

De Ieniemienies 077 - 4768800

De Boefies 077 – 4768801

Ratjetoe 077 – 4768802

Download
GGD inspectie Dagopvang Meander 2018
2018 JAAR JPB kdv 't Rovertje loc. Meand
Adobe Acrobat document 456.1 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang mei 2019
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang mei 20
Adobe Acrobat document 671.8 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Meander 2019
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 414.7 KB


terug naar dagopvang