Speelleergroep de Boemeltrein

In de Boemeltrein wordt, net als op de andere speelleergroepen  binnen de gemeente Beesel, een speciaal peuterprogramma aangeboden namelijk het zogenaamde aanbod gebaseerd op vroeg en voorschoolse educatie. We werken met thema’s waarin we de kinderen diverse activiteiten aanbieden die de ontwikkeling stimuleren. Speciale aandacht is er voor taal en interactievaardigheden. Kinderen die hiervoor een indicatie krijgen, de zogenaamde doelgroepkinderen mogen maximaal 11 uur per week naar de Boemeltrein komen. Gemiddeld drie dagdelen dus!  Deze kinderen hebben een groter risico op het ontwikkelen van een taalachterstand of hebben extra aandacht nodig om aan een taalachterstand te werken. Voor alle peuters geldt dat wij hen goed voorbereiden op de basisschool.  De samenwerking tussen speelleergroep de Boemeltrein en school is erg sterk. 

De Triolier is een Jenaplanschool en werkt vanuit een aantal principes. Daar waar dit mogelijk is sluiten de pedagogisch medewerkers van de speelleergroep hier bij aan. Er wordt bijvoorbeeld meegedaan met de weekopening op maandagmorgen. Mocht u meer willen weten van onze werkzaamheden binnen de Boemeltrein dan kunt u informatie inwinnen op ons hoofdkantoor of bij een van de pedagogisch medewerksters. U krijgt dan een uitgebreide informatiefolder. U mag de Boemeltrein natuurlijk ook, samen met uw kind, bezoeken. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt uw kind op drie momenten per jaar inschrijven. Informatie hierover is te vinden op onze website of in de regionale kranten. Tussentijds inschrijven mag uiteraard ook maar op de inschrijfdagen is er tijd ingeruimd om u optimaal te informeren. 

 

De Boemeltrein is als eerste in Beesel volledig geharmoniseerd. Dit betekent dat we niet alleen meer uren aanbod kunnen bieden maar ook dat de kosten voor ouders aanmerkelijk goedkoper zijn. Vanaf 1 mei 2017 zijn de overige speelleergroepen te weten Pinkeltje, 't Kwetternest en 't Draeckske overgenomen door st. Kindercentrum 't Rovertje en zijn deze voorwaarden ook van toepassing voor deze ouders. Goed om te weten is dat als ouders hele dagen opvang zoeken met daarin een voor peuters ontwikkelingsgericht aanbod dat st. Kindercentrum 't Rovertje dit biedt in groep Ratjetoe in locatie Meander en in locatie 't Drakenest en Roversnest.

 

Inschrijven

u kunt uw peuter inschrijven/aanmelden vanaf 2 jaar. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. U ontvangt dan een inschrijfformulier en de benodigde informatie. Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing. 

 

Contactadres:

St. Annastraat 31

5953LR Reuver

Tel: 077-476900

 


Vakantierooster speelleergroep de Boemeltrein schooljaar 2018/2019

Speelleergroep de Boemeltrein in de Triolier is gedurende het schooljaar tijdens schoolweken geopend. Ook tijdens studiedagen van de school zijn we open.

Tijdens schoolvakanties en op officiële feestdagen is de speelleergroep gesloten.


Eerste schooldag: 
ma 20-08-2018.

Herfstvakantie: ma 15-10-2018 t/m vr. 19-10-2018.

Kerstvakantie: ma 24-12-2018 t/m vr. 04-01-2019.

Carnaval: ma 04-03-2019 t/m vr. 08-03-2019.

Pasen: ma 22-04-2019.

Meivakantie: di 23-04-2019 t/m vr. 03-05-2019.

Hemelvaart: do 30-05-2019

Pinksteren: ma 10-06-2019.

Zomervakantie: ma 08-07-2019 t/m vr. 16-08-2019.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief van de Boemeltrein

* verplicht veld
Download
Informatieboekje speelleergroep de Boemeltrein 2017
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we daaraan werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje speelleergroep de Boeme
Adobe Acrobat document 661.8 KB
Download
Rapport Kwaliteit VVE Peuterspeelzaal De Boemeltrein Beesel 2016
Rapport Kwaliteit VVE Peuterspeelzaal De
Adobe Acrobat document 534.1 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan De Boemeltrein
Pedagogisch beleidsplan slg De Boemeltre
Adobe Acrobat document 321.6 KB
Download
Inspectierapport Speelleergroep de Boemeltrein 2018
2018 NO JPB kdv 't Rovertje, loc. Speell
Adobe Acrobat document 340.8 KB
Download
Inspectierapport Speelleergroep de Boemeltrein 2018 navolging
2018 NO JPB kdv 't Rovertje loc. de Boem
Adobe Acrobat document 429.4 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen 2018
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB


terug naar speelleergroep