Speelleergroep de Boemeltrein

"Je mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent."

  

Dat is het motto van speelleergroep de Boemeltrein. Daaraan werken we elke dag met veel enthousiasme en plezier. 

Sinds mei 2017 is speelleergroep de Boemeltrein een onderdeel van kindercentrum 't Rovertje en is gevestigd in het gebouw van Openbare Jenaplanbasisschool (OJBS) De Triolier. Dat betekent dat we met ruime expertise en in goede samenwerking een plek bieden voor peuters om te spelen en te ontdekken wie ze zijn. De samenwerking tussen speelleergroep de Boemeltrein en OJBS de Triolier is erg sterk en wordt opgezocht voor alle kinderen van de Boemeltrein.

De Triolier is een Jenaplanschool en werkt vanuit een aantal principes. Daar waar dit mogelijk is sluiten de pedagogisch medewerkers van de speelleergroep aan. Er wordt bijvoorbeeld meegedaan met de weekopening op maandagmorgen.

 

Het programma dat we bieden bereidt peuters spelenderwijs voor op het basisonderwijs.

We werken met thema’s waarin we de kinderen diverse activiteiten aanbieden die de ontwikkeling stimuleren. Speciale aandacht is er voor taal en interactievaardigheden.

 

Openingstijden

De Boemeltrein is geopend van maandag- t/m vrijdagochtend van 8.15 – 12.15 uur.

 

Tijdens schoolvakanties en op feestdagen is de Boemeltrein gesloten.

 

VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen die een indicatie van Jeugdgezondheidszorg (JGZ/GGD) hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak, kunnen maximaal vier ochtenden per week (16 uur in totaal) naar de Boemeltrein komen. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben. Zo bieden we maximale ontwikkelkansen voor peuters die een extra steuntje in de rug nodig hebben. 

 

Kosten

Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven.

  

Download
Informatieboekje speelleergroep de Boemeltrein 2022-2023
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje speelleergroep de Boeme
Adobe Acrobat document 3.0 MB

Oudercommissie speelleergroep de Boemeltrein

Leden:

- Judith van Noort

- Tanya Huys-Kuran 

- Robin van Noort

 
Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven vanaf 1 jaar en 9 maanden. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door.

 

Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. 

 

De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing. 

 

Ons adres:

St. Annastraat 31

5953 LR Reuver

Tel.nr groep: 06-40713310

 

LRK registratienummer: 570903208

 Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2023-2024

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023

Herfstvakantie: 14 oktober t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie: 23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Carnavalsvakantie: 10 februari t/m 18 februari 2024

Meivakantie: 27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie: 6 juli t/m 18 augustus 2024

 

Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024

Hemelvaartsdag: donderdag 9 mei 2024

Tweede Pinksterdag: maandag 20 mei 2024

  • Speelleergroep de Boemeltrein is zijn tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen gesloten.
  • Tijdens studiedagen van de Triolier is de Boemeltrein geopend.

 

Download
Rapport Kwaliteit VVE Peuterspeelzaal De Boemeltrein
St. KC 't Rovertje locatie slg de Boemel
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Pedagogisch beleidsplan slg de Boemeltrein aug 2023
Pedagogisch beleidsplan slg de Boemeltre
Adobe Acrobat document 567.1 KB
Download
Inspectierapport Speelleergroep de Boemeltrein 2023
2023 JAAR IJ kdv Speelleergroep de Boeme
Adobe Acrobat document 174.3 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie de Boemeltrein aug 2023
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 719.2 KB


terug naar speelleergroep