Speelleergroep de Boemeltrein

In de Boemeltrein wordt, net als op de andere speelleergroepen  binnen de gemeente Beesel, een speciaal peuterprogramma aangeboden namelijk het zogenaamde aanbod gebaseerd op vroeg en voorschoolse educatie. We werken met thema’s waarin we de kinderen diverse activiteiten aanbieden die de ontwikkeling stimuleren. Speciale aandacht is er voor taal en interactievaardigheden. Kinderen die hiervoor een indicatie krijgen, de zogenaamde doelgroepkinderen mogen maximaal 11 uur per week naar de Boemeltrein komen. Gemiddeld drie dagdelen dus!  Deze kinderen hebben een groter risico op het ontwikkelen van een taalachterstand of hebben extra aandacht nodig om aan een taalachterstand te werken. Voor alle peuters geldt dat wij hen goed voorbereiden op de basisschool.  De samenwerking tussen speelleergroep de Boemeltrein en school is erg sterk. 

 

De Triolier is een Jenaplanschool en werkt vanuit een aantal principes. Daar waar dit mogelijk is sluiten de pedagogisch medewerkers van de speelleergroep hier bij aan. Er wordt bijvoorbeeld meegedaan met de weekopening op maandagmorgen. Mocht u meer willen weten van onze werkzaamheden binnen de Boemeltrein dan kunt u informatie inwinnen op ons hoofdkantoor of bij een van de pedagogisch medewerksters. U krijgt dan een uitgebreide informatiefolder. U mag de Boemeltrein natuurlijk ook, samen met uw kind, bezoeken. Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt uw kind op drie momenten per jaar inschrijven. Informatie hierover is te vinden op onze website of in de regionale kranten. Tussentijds inschrijven mag uiteraard ook maar op de inschrijfdagen is er tijd ingeruimd om u optimaal te informeren. 

 

De Boemeltrein is als eerste in Beesel volledig geharmoniseerd. Dit betekent dat we niet alleen meer uren aanbod kunnen bieden maar ook dat de kosten voor ouders aanmerkelijk goedkoper zijn. Vanaf 1 mei 2017 zijn de overige speelleergroepen te weten Pinkeltje, 't Kwetternest en 't Draeckske overgenomen door st. Kindercentrum 't Rovertje en zijn deze voorwaarden ook van toepassing voor deze ouders. Goed om te weten is dat als ouders hele dagen opvang zoeken met daarin een voor peuters ontwikkelingsgericht aanbod dat st. Kindercentrum 't Rovertje dit biedt in groep Ratjetoe in locatie Meander en in locatie 't Drakenest en Roversnest.

 


Oudercommissie speelleergroep de Boemeltrein

Naam Bart Hermans
Plaats Lavendelheide 7
Postcode 5953 MT

Plaats Reuver

Telefoon 06-41879289

E-mail barthermans85@hotmail.com

Lid sep.18

Functie secretaris

Naam Sanne op ‘t Roodt
Plaats Keulseweg 112
Postcode 5953 HM

Plaats Reuver

Telefoon 06-41839820

E-mail sanneroodt@hotmail.com

Lid okt.18

Functie voorzitter

Naam Judith van Noort
Plaats Snavelbies 26
Postcode 5953 MR

Plaats Reuver

Telefoon 06-12938643

E-mail jverstappen24@hotmail.com

Lid okt.18

Functie penningmeester


Naam Robin van Noort   
Plaats Snavelbies 26
Postcode 5953 MT

Plaats Reuver

Telefoon 06-81215051

E-mail robkuh_1994@hotmail.com

Lid sept.19  

Functie Lid  

Naam suzanne Luys
Plaats Lavendelheide 21
Postcode 5953 MT

Plaats Reuver

Telefoon 06-48369680

E-mail suzanneluys@hotmail.com

Lid sept.19   

Functie lid


Inschrijven

u kunt uw peuter inschrijven/aanmelden vanaf 2 jaar. Vanaf gemiddeld 2 jaar en 4 maanden worden peuters geplaatst.

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door. Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing. 

 

Contactadres:

St. Annastraat 31

5953LR Reuver

Tel: 077-476900

 


Download
Informatieboekje speelleergroep de Boemeltrein 2020
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we daaraan werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje speelleergroep de Boeme
Adobe Acrobat document 1.4 MB

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2019/2020

Herfstvakantie: maandag 14 t/m vrijdag 18 oktober

Kerstvakantie: maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari

Carnavalsvakantie: maandag 24 februari t/m vrijdag 28 februari

Paasmaandag : 13 april

Meivakantie : woensdag 22 april t/m dinsdag 5 mei

Hemelvaart: donderdag 21 mei

Pinksteren: maandag 1 juni

 Zomervakantie : maandag 13 juli t/m vrijdag 21 augustus

 

  • Tijdens studiedagen zijn onze speelleergroepen gewoon geopend!
  •  Vrijdag na hemelvaart zijn onze speelleergroepen mits er op vrijdag groep is ook gewoon open!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief van de Boemeltrein

* verplicht veld
Download
Rapport Kwaliteit VVE Peuterspeelzaal De Boemeltrein Beesel
St. KC 't Rovertje locatie slg de Boemel
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Pedagogisch beleidsplan slg De Boemeltrein mei 2019
Pedagogisch beleidsplan slg De Boemeltre
Adobe Acrobat document 394.3 KB
Download
Inspectierapport Speelleergroep de Boemeltrein 2019
2019 JAAR EB 't Rovertje, Speelleergroep
Adobe Acrobat document 399.3 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen 2018
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie de Boemeltrein 2020
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 495.5 KB


terug naar speelleergroep