Speelleergroep de Boemeltrein

 

In de Boemeltrein wordt, net als in de andere speelleergroepen binnen de gemeente Beesel, een speciaal peuterprogramma aangeboden namelijk het zogenaamde aanbod gebaseerd op voorschoolse educatie (VVE).

 

Het programma dat we bieden bereidt peuters spelenderwijs voor op het basisonderwijs.

 

We werken met thema’s waarin we de kinderen diverse activiteiten aanbieden die de ontwikkeling stimuleren. Speciale aandacht is er voor taal en interactievaardigheden.

 

 

 

 

Kinderen die hiervoor een indicatie krijgen, de zogenaamde doelgroepenkinderen, mogen vier keer per week naar de Boemeltrein komen. Doordat er per ochtend 4 uur peuteraanbod is, zijn dit  16 uur per week. Dat is ook de norm die wettelijk is vastgelegd door de overheid voor kinderen met een VVE-indicatie. Zo bieden we maximale ontwikkelkansen voor peuters die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Voor alle peuters geldt dat wij hen goed voorbereiden op de basisschool. De samenwerking tussen speelleergroep de Boemeltrein en OJBS de Triolier is erg sterk en wordt opgezocht voor alle kinderen van de Boemeltrein.

 

 

 

 

Speelleergroep de Boemeltrein is elke ochtend geopend van 8.15 tot 12.15 uur.

 

 

De Triolier is een Jenaplanschool en werkt vanuit een aantal principes. Daar waar dit mogelijk is sluiten de pedagogisch medewerkers van de speelleergroep aan. Er wordt bijvoorbeeld meegedaan met de weekopening op maandagmorgen.

 

Mocht u meer willen weten van het peuteraanbod in de Boemeltrein dan kunt u informatie inwinnen op ons hoofdkantoor via telefoonnummer 077-4746223. Op deze website vindt u al onze uitgebreide informatiefolder en via het inschrijfformulier kunt u uw peuter ook aanmelden.

 

In deze folder kunt u ook lezen hoe het financieel geregeld wordt.

 

 

 

Drie maanden voor uw peuter 2 jaar oud wordt kunt u uw kind al aanmelden. Gezien er soms wachtlijsten zijn is het raadzaam tijdig in te schrijven.

 


Oudercommissie speelleergroep de Boemeltrein

Naam Judith van Noort

Functie penningmeester

Naam Robin van Noort   

Functie Lid  

Naam Suzanne Luys

Functie VoorzitterNaam Kim Houwen

Functie Lid

Naam Tanya Huys-Kuran

Functie Lid  


Inschrijven

U kunt uw peuter inschrijven/aanmelden vanaf 1 jaar en 9 maanden. Gemiddeld wordt een peuter geplaatst bij 2 jaar en 4 maanden, uiterlijk 2 jaar en 6 maanden. Jonger starten is altijd in overleg.

 

Hiervoor kunt u contact opnemen met ons hoofdkantoor op 077-4746223. Ook kunt u via bovenstaande knop het aanmeldformulier digitaal invullen en naar ons versturen. Na deze ingevuld te hebben nemen wij contact met u op. Hierna nemen wij met u het contract door. Pas na ondertekening van het contract of overeenkomst is uw peuter aangemeld. U hoort van ons op welke termijn en op welke dagdelen uw peuter geplaatst wordt. De pedagogisch medewerkers maken vervolgens met u een afspraak om u te voorzien van alle praktische informatie over de plaatsing. 

 

Contactadres:

St. Annastraat 31

5953LR Reuver

Tel: 06-40713310

LRK registratienummer: 570903208

 


Download
Informatieboekje speelleergroep de Boemeltrein 2022-2023
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
Informatieboekje speelleergroep de Boeme
Adobe Acrobat document 3.0 MB

Vakanties en sluitingsdagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022

Kerstvakantie: 24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Carnavalsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023 

Meivakantie: 29 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie: 15 juli t/m 27 augustus 2023 

 

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023

 Koningsdag : donderdag 27 april 2023

 Hemelvaartsdag : donderdag 18 mei 2023

 Tweede Pinksterdag : maandag 29 mei 2023

 

 

  • Speelleergroep de Boemeltrein is zijn tijdens schoolvakanties en officiële feestdagen gesloten.
  • Tijdens studiedagen van de Triolier is de Boemeltrein geopend.

 

Download
Rapport Kwaliteit VVE Peuterspeelzaal De Boemeltrein Beesel
St. KC 't Rovertje locatie slg de Boemel
Adobe Acrobat document 1.1 MB
Download
Pedagogisch beleidsplan slg de Boemeltrein december 2021
Pedagogisch beleidsplan slg de Boemeltre
Adobe Acrobat document 400.8 KB
Download
Inspectierapport Speelleergroep de Boemeltrein 2022
2022 JAAR EL kdv De Boemeltrein Reuver.p
Adobe Acrobat document 181.8 KB
Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie de Boemeltrein januari 2023
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 500.2 KB


terug naar speelleergroep