Geschiedenis

Een aantal hoogtepunten

 

Stichting Kinderdagverblijf ‘t Rovertje is formeel opgericht op 17 december 1990. Op 1 september 1991 worden de eerste vier kinderen opgevangen in het voormalig schoolgebouw Den Roover.

 

In januari 2000 verhuist het kinderdagverblijf naar Het Multifunctioneel Centrum “Meander”. Dit is  nog steeds onze grootste en hoofdlocatie. 

 

In 2005 openen we de deuren van locatie Roversnest aan de Pater Claretstraat in Offenbeek waar we dagopvang en bso aanbieden. In 2009 openen we de deuren van de voormalige pastorie in Beesel van ons Drakenest waar we ook voorzien in dagopvang en naschoolse opvang. 

 

In 2008 openen we BSO Junglerovers in de Triolier waardoor kinderen van deze school ook na schooltijd in een gezellige ruimte kunnen spelen. 

 

In 2011 nemen we peuterspeelzaal de Boemeltrein in JBS de Triolier over. Een peuterpeelzaal die in 2016 zeer lovende woorden van de GGD inspectie kreeg! 

 

De afgelopen jaren hebben we de schouders onder het realiseren van opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand gezet. Dit heeft geresulteerd in de pilot "gewoon anders, anders gewoon" . Er is een groep DOLfijn in onze hoofdlocatie voor deze kinderen ingericht waar medewerkers van PSW en Kentalis begeleiding en behandeling bieden, in samenwerking met onze eigen peutergroep Ratjetoe.  

 

We blijven ontwikkelen, staan niet stil want als je stil staat, dan krijg je meer van hetzelfde. Waar wij voor gaan is continue in beweging blijven, ons blijven ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van kinderopvang en het aanbod steeds weer verbeteren! 


terug naar over ons