Speelleergroep Ratjetoe

"Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen"

Hieronijmus van Alphen (1778)

 

Speelleergroep Ratjetoe is gevestigd in het gebouw van Multifunctioneel Centrum de Meander. Deze groep biedt hele of halve dagen dagopvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Samen met het onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en de basisschool bieden we een leer- en speelrijke omgeving voor peuters. 

Onze pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij Ratjetoe doen er alles aan om kinderen in de speelleergroep voor te bereiden op de basisschool.  

 

In de groep werken we met thema’s en binnen elk thema zorgen we dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Spelend leren en lerend spelen is ons motto. 

 

Om u een impressie te geven van een dag op onze groep hebben we een filmpje gemaakt. Neem gerust een kijkje!

 


VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen die een VVE-indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak, kunnen maximaal vier dagdelen per week (in totaal 16 uur) van het aanbod van Ratjetoe gebruik maken. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.

 

Openingstijden
Speelleergroep Ratjetoe is dagelijks geopend van 7.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk vervroegde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur.

 

Tijdens studiedagen van de Meander is de opvang geopend.

Tijdens officiële feestdagen is de opvang gesloten.

 

Sluitingsdagen 2024:

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024

Tweede Paasdag: maandag 1 april 2024

Hemelvaartsdag : donderdag 9 mei 2024

Tweede Pinksterdag : maandag 20 mei 2024

Kerstmis: woensdag 25 december en donderdag 26 december 2024

Nieuwjaarsdag: woensdag 1 januari 2025

 

 

Download
Informatieboekje speelleergroep Ratjetoe 2024
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
informatieboekje speelleergroep Ratjetoe
Adobe Acrobat document 2.1 MB

Kosten

Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven.

 

Ons adres

St. Jozefweg 30

5953 JN in Reuver

Tel.nr administratie: 077-4746223

Tel.nr groep: 06-40556866

 

LRK nummer : 597259641

 

Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Inspectierapport 2023 Kdv 't Rovertje, locatie Meander
2023 JAAR DR kdv t Rovertje loc Meander
Adobe Acrobat document 568.9 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang aug 2023
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang aug 2
Adobe Acrobat document 706.6 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Meander januari 2024
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 790.2 KB


terug naar speelleergroep