Speelleergroep Ratjetoe

"Mijn speelen is leeren, mijn leeren is speelen"

Hieronijmus van Alphen (1778)


Speelleergroep Ratjetoe is gevestigd in het gebouw van Multifunctioneel Centrum de Meander. Deze groep biedt hele of halve dagen dagopvang aan voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Samen met het onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en PSW bieden we een leer- en speelrijke omgeving voor peuters. 

Onze pedagogisch professionals die werkzaam zijn bij Ratjetoe doen er alles aan om kinderen in de speelleergroep voor te bereiden op de basisschool.  

 

In de groep werken we met thema’s en binnen elk thema zorgen we dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Spelend leren en lerend spelen is ons motto. 

 

Om u een impressie te geven hebben we onderstaand filmpje gemaakt.

 


VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)

Kinderen die een VVE-indicatie van Jeugdgezondheidszorg hebben voor extra ondersteuning op het gebied van onder meer taal en spraak, kunnen maximaal vier dagdelen per week (in totaal 16 uur) van het aanbod van Ratjetoe gebruik maken. Deze peuters krijgen extra ondersteuning daar waar zij dat voor hun ontwikkeling nodig hebben.

 

Openingstijden
Speelleergroep Ratjetoe is dagelijks geopend van 7.30 – 18.00 uur. Het is mogelijk vervroegde opvang af te nemen vanaf 6.30 uur.

 

Tijdens studiedagen van de Meander is de opvang geopend.

Tijdens officiële feestdagen is de opvang gesloten.

 

Sluitingsdagen 2023:

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023 

Koningsdag : donderdag 27 april 2023

Hemelvaartsdag : donderdag 18 mei 2023

Tweede Pinksterdag : maandag 29 mei 2023

Kerstmis: maandag 25 december en dinsdag 26 december

Nieuwjaarsdag: maandag 1 januari 2024

 

 

Download
Informatieboekje speelleergroep Ratjetoe 2022-2023
In dit informatieboekje voor ouders laten we u graag zien op welke manier we werken. Het kan natuurlijk zijn dat u toch nog vragen heeft. U bent van harte uitgenodigd om dan contact met ons op te nemen.
informatieboekje speelleergroep Ratjetoe
Adobe Acrobat document 2.1 MB

Kosten

Voor kosten verwijzen wij u naar de pagina tarieven.

 

Ons adres

St. Jozefweg 30

5953 JN in Reuver

Tel.nr administratie: 077-4746223

Tel.nr groep: 06-40556866

 

LRK nummer : 597259641

 

Download
Veelgestelde vragen Speelleergroepen
veelgestelde vragen speelleergroepen 201
Adobe Acrobat document 134.0 KB
Download
Inspectierapport 2022 Kdv 't Rovertje, locatie Meander
2022 IH JAAR kdv 't Rovertje locatie Mea
Adobe Acrobat document 147.0 KB
Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang juni 2023
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang juni
Adobe Acrobat document 706.2 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Meander januari 2023
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 562.4 KB


terug naar speelleergroep