Oudercommissie

Oudercommissie Kindercentrum ’t Rovertje

 

Wie zijn wij?  Wij willen ons graag even voorstellen:

 

Wij zijn een aantal enthousiaste ouders die samen de oudercommissie vormen van Kindercentrum ’t Rovertje. De Wet kinderopvang stelt namelijk een oudercommissie verplicht voor elke vestiging van een kinderopvangorganisatie.

Dit betekent dat wij streven naar een afvaardiging voor alle vestigingen te weten; de Meander, ’t Roversnest, de Triolier en ’t Drakenest.

Iets voor jou? Wens je meer informatie? Neem dan contact op met de pedagogisch medewerker van de groep, spreek één van ons aan of meld je via ocrovertje@gmail.com

 

Wat doen wij?

 

Wij praten mee, denken mee en adviseren mee over diverse zaken zoals  voedingsaangelegenheden, het pedagogisch beleid, beleid m.b.t. veiligheid, opvoeding, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en openingstijden en we hebben een verzwaard adviesrecht over het vaststellen van de tarieven voor de kinderopvang. Ook andere aangelegenheden kunnen worden besproken. Het is dé manier om betrokken te zijn bij de opvang van je kind en mee te praten over alle onderwerpen die hierbij een rol spelen.

 

Wil je een keer een vergadering bijwonen?

 

Dat kan! Wij vergaderen ongeveer eens per zes weken.

Heb je agendapunten voor een volgend overleg, geef ze dan aan ons door via ocrovertje@gmail.com of meld het via de pedagogisch medewerkers.

Op elke locatie hangt één exemplaar van de vastgestelde notulen ter inzage. De vergaderdata zijn hier ook op te vinden. Onze vergaderingen zijn openbaar en je bent, na aanmelding ( via een van de pedagogisch medewerkers of via de mail ocrovertje@gmail.com ) altijd van harte welkom om vrijblijvend een van onze vergaderingen bij te wonen!

 

Met vriendelijke groet,

De Oudercommissie

 

Ps: Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuwe leden die de Oudercommissie willen komen versterken.

Download
Ledenlijst Oudercommissie 2023
Ledenlijst algemene OC Rovertje website
Adobe Acrobat document 126.5 KB

terug naar over ons