De Meander

 

Op locatie Meander hebben we twee dagopvanggroepen waar kinderen van 3 maanden tot 3 jaar verblijven, groep Ieniemienies en groep Boefies. Hier werken medewerkers die gespecialiseerd zijn in het werken met baby’s. De pedagogisch medewerkers volgen alle kinderen op de groep in hun ontwikkeling via een kindvolgsysteem. Door het aanbod, expertise en het in kaart brengen van de ontwikkeling, kunnen kinderen doorstromen naar de peutergroep zodra zij hier ontwikkelingsgericht aan toe zijn. 

In peutergroep Ratjetoe, waar kinderen van 2 tot 4 jaar verblijven, werken we themagericht volgens vroeg- en voorschoolse educatie (VVE) waarbij spelenderwijs alle vaardigheden aan bod komen die uitdagend zijn voor de ontwikkeling van uw peuter. In de kring worden alle kinderen begroet, wordt er verteld en gezongen met elkaar. Taal- en interactievaardigheden worden hierdoor volop geoefend. De pedagogisch medewerkers, die gespecialiseerd zijn in aanbod voor peuters, volgen de kinderen in hun ontwikkeling via een kindvolgsysteem. Ook wordt er vanuit de peutergroep een samenwerking opgezocht met basisschool Meander om de doorstroom voor kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

Contactgegevens

De Meander

St. Jozefweg 30

5953 JN Reuver

Voor administratieve vragen, ruilingen, opzeggingen of mutaties: tel. 077-4746223.

LRK registratienummer: 597259641

 

Rechtstreeks contact

De Ieniemienies tel.: 06-40253570

De Boefies tel.: 06-38207575

Ratjetoe tel.: 06-40556866

 

 

Download
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang augustus 2023
Pedagogisch beleidsplan Dagopvang aug 2
Adobe Acrobat document 706.6 KB
Download
Inspectierapport 2023
2023 JAAR DR kdv t Rovertje loc Meander
Adobe Acrobat document 568.9 KB
Download
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie Meander maart 2024
Beleid Veiligheid en Gezondheid locatie
Adobe Acrobat document 783.7 KB


terug naar dagopvang