Kwaliteit

Wij vinden dat de kracht van de kwaliteit ligt bij onze pedagogisch medewerkers in de groep. Kwaliteit dat ben je zelf! Zij vormen de directe schakel met de kinderen en de ouders.

 Op de volgende wijze willen we de kwaliteit waarborgen:

  • We werken binnen de richtlijnen van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang en de CAO Kinderopvang.
  • We werken uitsluitend met geschoolde medewerkers met een diploma op minimaal SPW 3 niveau met 3F taalniveau.
  • Er is veel aandacht voor scholing en deskundigheidsbevordering.
  • Elke stamgroep en basisgroep hebben een team van vaste pedagogisch medewerkers.
  • Ons pedagogisch handelen is beschreven in het Pedagogisch beleidsplan Dagopvang, het Pedagogisch beleidsplan Speelleergroep en het Pedagogisch beleidsplan BSO.
  • In de Dagopvang handelen we volgens de visie Werken met baby’s gecombineerd met Emmi Pikler voor kinderen van 0-2 jaar en in het rovertjesplan volgens Startblokken voor kinderen van 2-4 jaar.
  • In de BSO staat Knap Lastig centraal: hoe om te gaan met “lastig” gedrag van kinderen: lastige kinderen bestaan niet, kinderen met lastig gedrag wel.
  • Inrichting van de groepsruimten vindt plaats vanuit het Pedagogisch beleidsplan en de arbo-richtlijnen.
  • We voeren beleid op Veiligheid en Gezondheid
  • We werken vanuit de volgende competenties:

            - Steunen en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen

            - Communicatief vermogen

            - Samenwerken

            - Creativiteit

            - Organiserend vermogen

            - Eigen reflectie en zelfontwikkeling


terug naar home