Pedagogische visie

Wij gaan uit van het “competente kind”:

 

Ieder kind kan zijn behoeften kenbaar maken. Vanuit een respectvolle benadering kijken we goed naar elk kind om deze behoeften te erkennen en herkennen. Elk kind heeft een aangeboren nieuwsgierigheid en een drang om de wereld te ontdekken. Wij vinden het belangrijk dat elk kind zich in zijn eigen tempo kan ontwikkelen, in zijn eigen volgorde en op zijn eigen manier. In ons handelen sluiten wij aan bij de ontwikkeling van het kind en dagen wij het uit om zich verder te ontwikkelen. We willen het kind zien zoals het is, we willen het kind begrijpen zoals het is, we willen ontdekmogelijkheden voor het kind aanbieden, we willen het kind de juiste informatie geven en we willen het kind de weg wijzen in de omgang met zichzelf en zijn omgeving.


Onze visie is spelend leren en lerend spelen. Als een kind speelt is het aan het leren en als een kind leert kan dat op een spelende manier. We bieden kinderen een plek waar ze volop ontwikkelingskansen krijgen binnen een veilige, vertrouwde en uitdagende sfeer. Ieder kind mag zich zelf zijn en krijgt de ruimte om in interactie met andere kinderen, pedagogisch medewerkers en leefomgeving op ontdekking te gaan en spelenderwijs ervaringen op te doen. Samen met ouders begeleiden we het kind, vanuit wederzijds respect, op weg naar zelfvertrouwen, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Naar een sociaal deelnemer aan onze samenleving.

 

Het realiseren van een doorgaande lijn en een goede aansluiting van kinderopvang en basisschool vinden wij daarbij van groot belang.

terug naar home