Medewerkers

Het team van kindercentrum ’t Rovertje bestaat uit ca 35 medewerkers. We hebben 25 pedagogisch medewerkers in dienst waarvan het merendeel al langer dan 10 jaar in dienst is. Binnen ons team hebben de meeste medewerkers zich gespecialiseerd in een richting die bij hen past en waar zij hun talenten en passie kwijt kunnen.

 

Een aantal medewerkers werkt bewust in de jonge kind groepen 0-2,5 jaar en heeft daarvoor trainingen zoals “werken met baby’s” gevolgd. Vanuit deze visie gaan we uit van het competente kind en stemmen we daar onze “respectvolle” benadering op af.


Een deel van onze pedagogisch medewerkers heeft zich gespecialiseerd in het werken met peuters. Zij hebben een opleiding “startblokken” afgerond. Bij peutergroep Ratjetoe en peuterspeelzaal de Boemeltrein is het hebben van dit certificaat een voorwaarde. Onze beide peuterspeelzaalleidsters hebben inmiddels zelfs het diploma onderwijsassistent niveau 4 in bezit. Ook in onze groepen dagopvang werken medewerkers met een niveau 4 diploma. Met “Startblokken”  wordt voorzien in een ontwikkelingsgericht aanbod en werken we met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de peuter. Thema’s zoals “de dokter” , “de boerderij” en “verkeer”. Themakisten maar ook onze “poppen” worden ingezet om de kinderen te prikkelen en uit te nodigen om op speelse wijze de wereld en zichzelf te ontdekken. 

 

Over de ontwikkeling van kinderen raken we niet uitgeleerd. De afgelopen periode hebben we extra deskundigheidsbevordering ingezet op het herkennen van signalen die kunnen wijzen op een mogelijke ontwikkelingsachterstand. We weten dat hoe eerder we deze herkennen, hoe beter we handvatten in kunnen zetten om kinderen te ondersteunen. 

 

Medewerkers in de BSO hebben extra deskundigheidsbevordering gehad d.m.v. de training “knap lastig”. In deze training leren medewerkers om te gaan met soms lastig gedrag in de groep. Ze krijgen handvatten om de situaties om te buigen of door de benadering af te stemmen op de behoefte van het kind probleemgedrag te voorkomen. Hierbij wordt vooral ook ingezet op de interactie met kinderen, zij kunnen ons vaak heel goed vertellen of laten zien waar zij het moeilijk mee hebben. Juist na school moet “ het fluitketeltje” leeg. Dat begrijpen onze medewerkers en heel bewust geven zij daar ruimte voor.
Ook voor de overdracht van normen en waarden, het leren delen, omgaan met elkaar, begroeten en afscheid nemen, samen een probleempje oplossen is er veel aandacht.

 

Het team pedagogisch medewerkers wordt ondersteund door een manager, een staffunctionaris pedagogiek en kwaliteit, directeur, twee administratieve medewerkers en een medewerker plaatsing en planning. Ook heeft elke locatie dagopvang een huishoudelijk medewerker.
Daarnaast hebben we vrijwilligers waaronder ook twee oud-collega’s. 

Nieuwsbrief medewerkers

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

* Verplicht veld

terug naar over ons