Oudercommissie

Oudercommissie Kindercentrum ’t Rovertje

 

Wie zijn wij?  

 

Wij zijn een aantal enthousiaste ouders die samen de oudercommissie vormen van Kindercentrum ’t Rovertje. De Wet kinderopvang stelt namelijk een oudercommissie verplicht voor elke vestiging van een kinderopvangorganisatie.

Dit betekent dat wij streven naar een afvaardiging voor al onze vestigingen voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

 

 

Wat doen wij?

 

Wij praten mee, denken mee en adviseren mee over diverse zaken zoals het pedagogisch beleid, beleid m.b.t. veiligheid, opvoeding, gezondheid, spel- en ontwikkelingsactiviteiten en openingstijden en we hebben een verzwaard adviesrecht over het vaststellen van de tarieven voor de kinderopvang. Ook andere aspecten kunnen worden besproken. Het is dé manier om betrokken te zijn bij de opvang van je kind en mee te praten over alle onderwerpen die hierbij een rol spelen.

 

Wil je een keer een vergadering bijwonen?

 

Dat kan! Wij vergaderen ongeveer eens per zes weken.

Heb je agendapunten voor een volgend overleg, geef ze dan aan ons door via ocrovertje@gmail.com.

Op elke locatie hangt één exemplaar van de vastgestelde notulen ter inzage. De vergaderdata zijn hier ook op te vinden. 

Iets voor jou? Wens je meer informatie? Meld je dan via ocrovertje@gmail.com

 

Met vriendelijke groet,

De oudercommissie

 

Download
Ledenlijst Oudercommissie 2023
Ledenlijst algemene OC Rovertje website
Adobe Acrobat document 126.5 KB

terug naar home