Geschiedenis

Een aantal hoogtepunten

 

Stichting Kinderdagverblijf ‘t Rovertje is formeel opgericht op 17 december 1990. Op 1 september 1991 worden de eerste vier kinderen opgevangen in het voormalig schoolgebouw Den Roover.

 

In januari 2000 verhuist het kinderdagverblijf naar Het Multifunctioneel Centrum “Meander”. Dit is  nog steeds onze hoofdlocatie. 

 

In 2005 openden we de deuren van locatie Roversnest aan de Pater Claretstraat in Offenbeek waar we dagopvang en BSO aanbieden. In 2009 hebben we ook de dagopvang en naschoolse opvang geopend in de voormalige pastorie in Beesel, genaamd 't Drakenest.

 

In 2008 openden we BSO Junglerovers in de Triolier waardoor kinderen van deze school ook na schooltijd in een gezellige ruimte kunnen spelen. 

 

In 2011 nemen we peuterspeelzaal de Boemeltrein in OJBS de Triolier over. 

 

De afgelopen jaren hebben we de schouders onder het realiseren van opvang voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand gezet. Dit heeft geresulteerd in de pilot "gewoon anders, anders gewoon" . Er is een groep DOLfijn in onze hoofdlocatie voor deze kinderen ingericht waar medewerkers van PSW en Kentalis begeleiding en behandeling bieden, in samenwerking met onze eigen peutergroep Ratjetoe.  

 

We blijven ontwikkelen, staan niet stil want als je stil staat, dan krijg je meer van hetzelfde. Waar wij voor gaan is continue in beweging blijven, ons blijven ontwikkelen en daarmee de kwaliteit van kinderopvang en het aanbod steeds weer verbeteren! 


terug naar home