Tussenschoolse opvang

 

Kindercentrum ’t Rovertje verzorgt op 2 scholen de Tussen Schoolse Opvang (TSO)

 

We verzorgen het overblijven bij BS Meander en basisschool ‘t  Spick. Voor elke school is een coördinator aangesteld die zich bezig houdt met alle praktische zaken rond het overblijven en de ondersteuning van de vrijwilligers/overblijfkrachten.
De vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding. 

 Kinderen eten tussen de middag de meegebrachte broodmaaltijd en krijgen dranken verstrekt van het overblijven. 
Daarna is er tijd om te spelen en even te ontspannen voor de lessen weer beginnen. 

 

Overblijven is alleen mogelijk indien ouders hiervoor een strippenkaart aanschaffen of het voordeligere abonnement afnemen.
Een abonnement bevelen wij aan indien u op vaste dagen van de week gebruik maakt van het overblijven. 
Feest-en- studiedagen zijn in de abonnementsprijs verrekend. 

 

terug naar home